Viering volledige kerkelijke gemeenschap met Kerk van Zweden

Begintijd 20 januari 2018 13:30

Eindtijd 20 januari 2018 18:00

Na tien jaar intensieve dialoog hebben de oud-katholieke kerken van de Unie van Utrecht en de Kerk van Zweden hun kerkelijke gemeenschap kunnen vaststellen. Nadat dit heugelijke feit afgelopen jaar al in Uppsala is gevierd, doen we dat op 20 januari ook in de kathedrale kerk van Utrecht en het ernaast gelegen zalencentrum ‘In de Driehoek’. U wordt daarvoor van harte uitgenodigd!

13.30uur: Publiekspresentatie; Utrecht and Uppsala on the Way to Communion; met toelichting uit diverse kerken en landen over de betekenis van de kerkelijke eenheid voor de toekomst. De voertaal is Engels, voor Nederlandse vertaling op papier wordt gezorgd. Aansluitend koffie.

15.30uur: Feestelijke gezongen Eucharistieviering, waarin Joris Vercammen, Aartsbisschop van Utrecht, zal voorgaaan en Antje Jackelén, Aartsbisschop van Uppsala, zal preken. Aansluitend is er een receptie. De viering is meertalig.

Beide onderdelen zijn ook los van elkaar te bezoeken.

(Lees verder ...)

Oud-katholieke parochie Amsterdam | Techniek: Sync. Creatieve Producties