22ste zondag na Pinksteren (B 24) eucharistieviering

Begintijd 21 oktober 2018 10:00

Eindtijd 21 oktober 2018 11:15

voorganger: Dick Schoon.

lezingen: Jes.29,18-24; Hebr.4,12-16; Mk.10,35-45 (p. 339)

Oud-katholieke parochie Amsterdam | Techniek: Sync. Creatieve Producties