AALSMEER - 11de zondag na Pinksteren (C 16) - Eucharistieviering

Begintijd 25 augustus 2019 16:00

Eindtijd 25 augustus 2019 17:15

voorganger: Martina Liebler

lezingen: Jes.30,15-21; Hebr.12,22-29; Lk.13,22-30 (p. 470)

Oud-katholieke parochie Amsterdam | Techniek: Sync. Creatieve Producties