19de zondag na Pinksteren - Eucharistieviering

Begintijd 15 oktober 2017 10:00

Eindtijd 15 oktober 2017 12:15

Voorganger: Peter-Ben Smit

Lezingen: Jes.25,1-9; Fil.3,17-21; Matt.22, 1-14 (p.191)

Oud-katholieke parochie Amsterdam | Techniek: Sync. Creatieve Producties