AALSMEER - 2de zondag Veertigdagentijd (B) - Eucharistieviering

Begintijd 25 februari 2018 16:00

Eindtijd 25 februari 2018 17:15

Voorganger: Jake Dejonge.

Lezingen: 1Kon.19,9-18; 2Petr.1,16-21l Mk.9,2-10 (p. 239).

Oud-katholieke parochie Amsterdam | Techniek: Sync. Creatieve Producties