8ste zondag na Pinksteren (B10) - Eucharistieviering

Begintijd 15 juli 2018 10:00

Eindtijd 15 juli 2018 11:15

voorganger: Peter-Ben Smit.

lezingen: Amos 7,7-15; Ef.1,1-14; Mk.6,6b-13 (p. 307).

Oud-katholieke parochie Amsterdam | Techniek: Sync. Creatieve Producties