10de zondag na Pinksteren (B12) - Eucharistieviering

Begintijd 29 juli 2018 10:00

Eindtijd 29 juli 2018 11:15

voorganger: Dick Schoon.

lezingen: Jes.63,7-14; Ef.3,14-21; Mk.6,45-52 (p. 312).

Oud-katholieke parochie Amsterdam | Techniek: Sync. Creatieve Producties