14de zondag na Pinksteren (B16) - Eucharistieviering

Begintijd 26 augustus 2018 10:00

Eindtijd 26 augustus 2018 11:15

voorganger: Dick Schoon

lezingen: Joz.24,1-2,14-25; Efes.6,1-9; Joh.6,60-69 (p. 320)

Oud-katholieke parochie Amsterdam | Techniek: Sync. Creatieve Producties