17de zondag na Pinksteren (B19) - Eucharistieviering - Kerkproeverij

Begintijd 16 september 2018 10:00

Eindtijd 16 september 2018 11:15

voorganger: Peter-Ben Smit

lezingen: Jes.45,20-25; Jak.2,1-18; Mk.9,14-29 (p. 328)

Oud-katholieke parochie Amsterdam | Techniek: Sync. Creatieve Producties