18de zondag na Pinksteren (B20) - Eucharistieviering

Begintijd 23 september 2018 10:00

Eindtijd 23 september 2018 11:15

voorganger: Age Kramer (pastoor van Den Helder)

lezingen: Wijsh.1,1-7; Jak.3,16-4,6; Mk.9,30-37 (p. 331)

Oud-katholieke parochie Amsterdam | Techniek: Sync. Creatieve Producties