Laatste zondag na Pinksteren (B) - Eucharistieviering

Begintijd 25 november 2018 10:00

Eindtijd 25 november 2018 11:15

voorganger: Dick Schoon

lezingen: Sef.1,14-2,3; Openb.1,1-8; Mk.13,14-27 (p. 349)

Oud-katholieke parochie Amsterdam | Techniek: Sync. Creatieve Producties