Eerste zondag van Pasen - Eucharistieviering

Begintijd 21 april 2019 10:00

Eindtijd 21 april 2019 11:15

voorganger: Martina Liebler.

lezingen: Hand.10,34-43; Kol.3,1-4; Joh.20,1-18 (p. 117)

Oud-katholieke parochie Amsterdam | Techniek: Sync. Creatieve Producties