Vijfde zondag van Pasen - Eucharistieviering

Begintijd 19 mei 2019 10:00

Eindtijd 19 mei 2019 11:15

voorganger: Dick Schoon

lezingen: Hand.13,44-52; Opb.19,1-9; Joh.13,31-35 (p. 418)

Oud-katholieke parochie Amsterdam | Techniek: Sync. Creatieve Producties