4de zondag na Pinksteren (C 9) - Eucharistieviering

Begintijd 7 juli 2019 10:00

Eindtijd 7 juli 2019 11:15

voorganger Martina Liebler

lezingen Jes.66,10-14; Gal.6,1-10,14-18; Luk.10,1-20 (p. 453)

Oud-katholieke parochie Amsterdam | Techniek: Sync. Creatieve Producties