15de zondag na Pinksteren (C 20) - Eucharistieviering

Begintijd 22 september 2019 10:00

Eindtijd 22 september 2019 11:15

voorganger: Dick Schoon

lezingen: Amos 8,4-7; 1Tim.2,1-8 Lk.16,1-13 (p. 478)

Oud-katholieke parochie Amsterdam | Techniek: Sync. Creatieve Producties