Laatste zondag na Pinksteren - Eucharistieviering

Begintijd 24 november 2019 10:00

Eindtijd 24 november 2019 11:15

voorganger: Dick Schoon

lezingen: Mal.4,1-6; Openb.3,7b-12; Lk.21,5-19 (p. 497)

Oud-katholieke parochie Amsterdam | Techniek: Sync. Creatieve Producties