Giften

Uw bijdrage is van harte welkom. Het rekeningnummer van de OKKN Amsterdam is: NL30 INGB 0000 020141 t.n.v. Oud-katholieke parochies Amsterdam te Amsterdam.


Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk giften volledig aftrekbaar te maken voor de belasting door middel van een onderhandse overeenkomst tussen gever en begunstigde.

Voor de gever tellen slechts twee voorwaarden:

  • Een minimale duur van 5 jaar
  • De begunstigde moet een ANBI-erkenning (een "officieel goed doel") hebben en aan de voorwaarden voldoen.

Indien u interesse heeft, kunt u contact opnemen met Edward Smit. 

U kunt meer informatie vinden op de pagina ANBI.

Oud-katholieke parochie Amsterdam | Techniek: Sync. Creatieve Producties