Oud-Katholieke Parochie Amsterdam

2012 | Maart


Onderliggende pagina's:
  • Vastenactie 2012
  • Muziek op zaterdagmiddag
  • Volgende vergadering Raad van Kerken - donderdag 15 maart
  • Oliewijding - bisdom Haarlem
  • Ontmoetingsdag Orthodoxen, Orientalen, Anglicanen en Oud-Katholieken
  • De Goede Week
  • Muziek in de Veertigdagentijd
  • Muziek op zaterdagmiddag
  • Kinderkerkpost 21
  • Klankbord 486 - Pasen 2012