De Oud-Katholieke Parochie Amsterdam

OKKN Protocol 'Kerk-zijn in de anderhalvemetersamenleving' (update v2)

Voor kerkelijke activiteiten, waaronder kerkdiensten, gelden binnen de anderhalvemetersamenleving beperkende maatregelen ter bescherming van personen en ter voorkoming van verspreiding van het COVID-19 virus.
Het Collegiaal Bestuur van de OKKN geeft in dit protocol weer welke maatregelen door kerkgangers en de besturen van parochies en staties ... Lees verder>>

Gebruiksplan Parochie Amsterdam

Nu het weer mogelijk zal zijn in beperkte mate vieringen te bezoeken heeft het kerkbestuur een gebruiksplan opgesteld. U kunt het ... lees verder>>

Bisschoppen gaan voor in online eucharistieviering

Nu ons sociale leven bijna is stilgevallen en we langere tijd niet naar de kerk kunnen gaan, zoeken we naar nieuwe wegen om elkaar ... lees verder>>

Kijk voor de online vieringen op het YouTube kanaal: "Vieringen Oud-Katholieke Kerk van Nederland".

Voor meer informatie over de komende online vieringen op de landelijke site.

Welkom op de website van de Oud-katholieke parochie van Amsterdam

Deze site biedt informatie over onze gemeenschap, haar geloof, haar vieringen, en haar aanbod op zingevend en pastoraal vlak. Ook vindt u hier informatie over wie "Oud-katholieken" nu zijn, wat ze geloven, en waar ze voor willen staan als volgelingen van Jezus Christus in Amsterdam en omgeving.


Wij wensen u veel lees- en kijkplezier en nodigen u graag uit voor één van onze vieringen of andere activiteiten.

Oud-katholieke parochie Amsterdam | Techniek: Sync. Creatieve Producties