PDF PDF Print

De Oud-Katholieke Parochie Amsterdam

Uitnodiging Zilverplus

Uitnodiging ZilverplusDe datum voor de nieuwe bijeenkomst voor Zilverplus is bekend: donderdag 19 maart 2015 vanaf 10.30 uur tot ca. 13.15 uur in de Gemeentekamer. Allen zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij W. Keman. 

 

Deze keer komt mevrouw Henny Dijkhuizen. Haar functie is Persoonlijk begeleider bij het Leger des Heils in Lelystad, in Flevoland. ... Lees verder>>

Bisschoppelijke groet bij het begin van de 40-dagentijd 2015

Zusters en broeders,

Met deze woorden roept de apostel Paulus de christenen van Korinthe op om zich te laten verzoenen met God. ... lees verder>>

Vierend geloven - geloven wat je viert?

Liturgie vieren is van centraal belang in onze parochie. Maar: wat vieren we eigenlijk? Ons geloof? En als we ons geloof vieren, ... lees verder>>

 

Welkom op de website van de Oud-katholieke parochie van Amsterdam

Deze site biedt informatie over onze gemeenschap, haar geloof, haar vieringen, en haar aanbod op zingevend en pastoraal vlak. Ook vindt u hier informatie over wie "Oud-katholieken" nu zijn, wat ze geloven, en waar ze voor willen staan als volgelingen van Jezus Christus in Amsterdam en omgeving.


Wij wensen u veel lees- en kijkplezier en nodigen u graag uit voor één van onze vieringen of andere activiteiten.

Oud-katholieke parochie Amsterdam | Techniek: Sync. Creatieve Producties