20ste zondag na Pinksteren (B 22)- Eucharistieviering met huwelijksinzegening

Begintijd 7 oktober 2018 10:00

Eindtijd 7 oktober 2018 10:00

voorganger: Dick Schoon.

lezingen: Gen.2,18-24; Hebr.3,1-6; Mk.10,2-16 (p. 335).

Oud-katholieke parochie Amsterdam | Techniek: Sync. Creatieve Producties