9de zondag na Pinksteren (C 14) - Eucharistieviering

Begintijd 11 augustus 2019 10:00

Eindtijd 11 augustus 2019 11:15

voorganger: Dick Schoon

lezingen: Gen.15,1-6 Hebr.11,1-6; Lk.12,32-40 (p. 465)

Oud-katholieke parochie Amsterdam | Techniek: Sync. Creatieve Producties